ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νίκος Γ. Παπανικολάου 
Περιοδοντολόγος – Εμφυτευματολόγος,
Χειρουργός Οδοντίατρος ΑΠΘ


Μητροπόλεως 51, ΤΚ 546 23, Θεσσαλονίκη


Τηλ.: 2310 261702 
email: info@periodontologos.com.gr